Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası her yıl gerçekleşen ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren uluslararası bir kampanyadır. 1991'deki ilk Kadın Küresel Liderlik Enstitüsündeki Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü’ndeki aktivistler tarafından üretilmiş ve her yıl Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından koordine edilmektedir. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çağrı yapmak amacıyla dünya genelindeki kişi ve kuruluşlar tarafından organize bir strateji olarak kullanılır.

Bu sivil toplum inisiyatifini desteklemek için her yıl BM Genel Sekreteri’nin Kadınlara Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için UNiTE (BİRLEŞİN) kampanyası, dünya çapında farkındalığı artırmak ve zorluklar ve çözümler hakkında tartışmalar yapma fırsatları yaratmak için küresel eylem çağrısında bulunmaktadır. Son yıllarda UNiTE kampanyası, turuncu rengini, tüm küresel faaliyetlerin boyunca yürütülen bir tema olarak kullandı. Turuncu, UNiTE kampanyasının resmi renklerinden biridir ve küresel savunuculuğu bağlamında, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet barındırmayan daha parlak bir geleceğin simgesi olarak kullanılır.

Bu yılki küresel kampanya teması “Geride Kimseyi Bırakma: Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Sonlandıralım”, UNiTE Kampanyası başta mülteci, göçmen, azınlık, yerli halk ve çatışmadan ve doğal afetlerden etkilenen insanlar dahil olmak üzere en yetersiz hizmet gören ve en ötekileştirilmiş insanlara ulaşırken, UNiTE Kampanyası'nın dünyadaki tüm kadınlar ve kız çocukları için şiddet içermeyen bir dünyaya olan adanmışlığı güçlendirmektedir.

Bu yılki 16 Günlük Aktivizm kampanyası için tüm UNiTE kampanyası faaliyetleri için küresel tema, "en savunmasız kişinin ihtiyaçlarının karşılandığı adil, eşitlikçi, hoşgörülü, açık ve sosyal olarak kapsayıcı bir dünya"nın 2030 Gündemi'nin temel vizyonlarından birini vurgulamak için savunuculuk fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Dahası, kimseyi geride bırakmama, özellikle şiddet tehdidi altındaki ya da şiddet gören ya da geçmişte şiddete maruz kalmış olan kadın ve kız çocukları, en ötekileştirilmiş topluluklara ulaşmaya odaklanan kaynakları, politikaları, taahhütleri ve programları gerektirmektedir. En ötekileşmiş gruplar içindeki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin geniş etkileri ve sonuçlarına ışık tutarak, UNiTE Kampanyası, farkındalık yaratmayı ve 2030 Gündemi çerçevesinde kapsayıcı ve sürdürülebilir programlar, politikalar ve kaynaklara duyulan ihtiyaca dair küresel bir hareketi başlatmayı amaçlamaktadır.

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım- 10 Aralık/ 16 Gün Aktivizm kampanyası Mesajları

BM İletişim Çalışma Grubu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sonuç Grubu tarafından sosyal medyada kullanılmak üzere hazırlanan görsel materyaller ve mesajlar