Duyurular

UNIDO Duyurusu

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” Projesi Kapsamında Açılan Çağrıların Başvuru Tarihi Uzatıldı.

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında Açılan Çağrıların Başvuru Tarihi Uzatılmıştır.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nun yürütücüsü olduğu “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 09 Nisan 2019 – 19 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilerek 30 Temmuz 2019  –  15 Eylül 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

Proje Başvuruları ile İlgili Başvuru Formu ve Bilgiler:

BAŞVURU FORMU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOKÜTLE PROJESİ TEDARİK ZİNCİRİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOKÜTLE PROJESİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi