BM ÜLKE EKİBİ

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler kuruluşları Daimi Koordinatör sistemi şemsiyesi altında faaliyet göstererek ülke çapındaki etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadır.

Türkiye’de BM Sistemine bağlı 14 kuruluş faaliyette bulunuyor. Bu kuruluşlar Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Güvelik Birimi (UNDSS), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO), BM Gönüllüleri (UNV), BM Kadın Birimi (UN Women), Dünya Gıda Programı (WFP) and Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nden oluşuyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve BM Siyasi İşler Dairesi, ülkede yerleşik olmamakla birlikte Türkiye’deki çalışmalara katılıyorlar.