BM Gönüllüleri

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı nedir?
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (BMG) dünya çapında barış ve kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşudur. BMG tüm insanların gönüllü katılımı için fırsatları geliştirir. BMG, savunuculuk, herkesi kucaklayan yaklaşım ve kaynakların seferber edilmesi olarak özetlenecek üç ana faliyet yoluyla gönüllülük çalışmalarını teşvik eder.
Kalkınma sorunlarıyla baş edilmesinde etkili bir yol olan gönüllülük, kalkınmanın hızını ve doğasını da değiştirebilme özelliğine sahip. Gönüllülük vatandaşlar arasında güven duygusunu, birlik ve beraberliği ve dayanışmayı kuvvetlendirerek ve katılım için fırsatlar yaratarak hem topluma hem de gönüllü olan kişiye  fayda sağlar.
 BMG, ortaklarıyla beraber gönüllülüğü kalkınma programlarına dahil ederek, tecrübeli BM gönüllüleri dahil olmak üzere artan sayıda ve çeşitlilikteki gönüllüyü harekete geçirerek gönüllülerin tanınırlıklarını arttırarak barış ve kalkınmaya katkıda bulunuyor. BMG evrensel ve kapsamlı gönüllülüğü benimseyerek, gönüllüğün çeşitliliğini ve özgür irade, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma gibi değerlerini devam ettirmeyi amaçlıyor.
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri kimdir?
BM kuruluşları, ulusal hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine, BMG kalkınma yardımı projesi ile insani faaliyetler ve barışı koruma faaliyetlerinde çalışmak üzere 8.000’e yakın gönüllüyü harekete geçiriyor. Yaklaşık 160 milletten kalifiye ve tecrübeli kadın ve erkek her yıl 130 farklı ülkede BM gönüllüleri olarak hizmet veriyor. 1971’den bu yana, 30.000 kadar BM gönüllüsü 140 civarında ülkede çalıştı. Şimdilerde, bunların yaklaşık %70’i gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarıyken, geriye kalan %30’u ise sanayileşmiş dünyadan geliyor. BM gönüllülerinin ortalama yaşı 37’dir ve 5 ile 10 yıl arasında ilgili iş deneyimleri mevcuttur. BM gönüllülerinin üçte biri kendi ülkelerinde hizmet verirken, geri kalanları uluslar arası görevleri yerine getirmektedir. BMG ayrıca online (çevrimiçi)  internet üzerinden kalkınma örgütlerine danışmanlık ve çeşitli hizmetler sağlayan binlerce gönüllü ile doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan çevrimiçi (online) gönüllülük hizmetini işletmektedir.
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ne yapar?
BMG çok çeşitli yeteneği barındırır ve genellikle iki odak alanda, kalkınma ve insani yardım ile barışıgücü faaliyetlerinde, çeşitli gönüllülük esaslı fırsatlar sunar. BM gönüllüleri hükümetler, toplum tabanlı girişimler, insani yardım ve rehabilitasyon, insan haklarına destek, seçim ve barışın inşa alanlarında teknik işbirliği sağlar. BM gönüllüleri, BM barış operasyonlarında çalışan uluslararası  sivillerin üçte birini oluşturmaktadır. Meslektaşlarıyla beraber çalışan profesyoneller olan gönüllüler, dinleyerek tartışarak, eğitip öğreterek insanları harekete geçirmeyi teşvik ediyor. Gönüllüler aynı zamanda fikirlerini, becerilerini ve tecrübelerini paylaşıyor.
Nasıl Birleşmiş Milletler Gönüllüsü olunur?
 BMG, gönüllü faaliyetlerin, dünyanın dört bir yanındaki kalkınma sorunlarının çözümü için insanları güçlü bir şekilde uğraş vermeye yönlendirecek bir araç olduğu görüşünden hareketle yola çıkıyor.
Herkes, gönüllü bir iş vasıtasıyla zamanı, yetenekleri ve bilgileriyle katkı sağlayabilir ve bu katkı barış ve kalkınmanın sağlanması için önemli bir destek sağlayabilir.
Gönüllülük, vatandaşlar arasında güven ve karşılıklılık inşa ederek daha uyumlu bir toplum için önemli ekonomik ve sosyal katkılar sağlar. Bu hem tatmin edici hem de zorlayıcı olabilir ve sizden yeteneklerinizi yeni bir bağlamda kullanmanızı talep edebilir. Diğer insanları etkileyen sorunları daha iyi kavrarken, yararlı bilgi aktarımında da bulunabilirsiniz.
BM gönüllüsü olmak için en az 25 yaşında olup aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekmektedir.
      – Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak;
– Gönüllü faaliyette bulunulacak alanda  en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak;
– BMG’de kullanılan İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini iyi derecede bilmek;
Bunlara ek olarak aşağıdaki özellikler de belirleyici olmaktadır.
  • Gönüllülük değerlerine ve ilkelerine bağlılık;
  • Çok kültürlü bir ortamda çalışabilme;
  • Zor yaşam şartlarına uyum sağlayabilme;
  • Güçlü insan ilişkileri ve kurumsal ilişki kurabilme;
  • Gelişmekte olan ülkelerde önceden edinilmiş gönüllülük veya iş tecrübesi;
 BMG’ye başvurular nasıl yapılır?
Gönüllü olmak iki bölümden oluşur;
Birinci bölüm: Kısa bir soru formu doldurup e-mail adresinizi doğrulayın.
İkinci bölüm: BMG’nin asgari şartlarını karşılarsanız becerileriniz, eğitiminiz ve tecrübelerinizi detaylı bir şekilde aktarabilmeniz için size bir kullanıcı adı ve şifre yollanır.
Bu iki adım tecrübelerinize ve internet bağlantınızın hazına göre 30-60 dakika sürüyor. Başvuru yaparken lütfen e-mail veya posta yoluyla gelen başvuruları işleme koyamadığımızı göz önünde bulundurun.
 BM gönüllülerinin yaptığı katkıları ve nelerin onlara gerekli olduğunu tamamen anlamak adına, lütfen BMG sitemizi ziyaret edin.
Ulusal BMG görevleri için ilana yerel olarak çıkılır ve başvuru süreci yerel olarak sonuçlanır. Lütfen, açık pozisyonlar için BM kalkınma Programı (UNDP)’nin web sitesini takip edin.
BMG online gönüllülük hizmet vasıtasıyla, kalkınma organizasyonları aktivitelerini internet üzerinden destekleyerek, gönüllüler, sürdürebilir insani kalkınma için harekete geçebilir.
Nasıl online gönüllü olunacağına dair ve BMG online gönüllülük servisi hakkında daha fazla bilgi için, online gönüllülük servisini ziyaret edin.
BM Gönüllüleri Birleşmiş Milletler çalışanı sayılıyor mu?
Hayır, sayılmazlar. BM Gönüllüleri belirli görevlerde kısıtlı süreler için çalışırlar, ancak BM Gönüllüleri ve BM çalışanları barış ve kalkınmayı desteklemek gibi ortak hedefleri paylaşırlar.

BM Gönüllüleri finansal ya da başka türlü herhangi bir avantajdan yararlanabiliyor mu
?
BMG olmanın en önemli avantajı barış ve kalkınmaya yapılan olumlu etkinin getirdiği kişisel tatmin olsa da gönüllüler görev süresi boyunca gönüllü yaşam harçlığı, yıllık izin veya sağlık sigortası gibi yollarla destekleniyor.  Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili sayfayi ziyaret edin.
Türkiye’de Birlemiş Milletler Gönüllüleri (BMG)
Birleşmiş Milletler Gönüllülerinin programında nasıl yer alacağınız ve neler yaptığımız hakıında daha fazla bilgiye ulaşmak için BM Gönüllüleri sitesini ziyaret ediniz.
Türkiye’de BMG , barış ve kalkınma üzerinde gönüllü çalışma hakkında daha fazla bilgi için Ankara’daki BMG bölümüyle irtibata geçiniz.

Nil Memişoğlu
UNV Turkey Ülke Koordinatörü
nil.memisoglu@unv.org
0312 454 11 13

UNV Turkey
UNDP Premises
Yukarı Dikmen Mah, Turan Güneş Bulvarı, No:106, Yıldız Kule,
Çankaya, Ankara

www.unv.org / www.onlinevolunteering.org